Dobrý den👋
Pošlete nám nezávazně svůj osobní požadavek. Ozveme se vám co nejdříve.
Váš požadavek
Pole označená hvězdičkou jsou povinná pole.
Váš požadavek byl odeslán.
Váš požadavek se nepodařilo odeslat.
Zavolejte nyní: +49 2306 923 40

Ochrana dat

Informace o zpracování údajů při používání našich webových stránek a e-mailové komunikaci

V souladu s článkem 13 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) vás tímto informujeme o zpracování vašich osobních údajů při používání našich webových stránek a při komunikaci s námi prostřednictvím e-mailu.

Za zpracování odpovídá:
EBG group GmbH
An der Wethmarheide 17
44536 Lünen
Německo
Tel.: +49 2306 923 40
Fax: +49 2306 923 690
info@ebg-group.com

Jednatelé s oprávněním k zastupování:
C. Hagby, D. Hagby, E. Hagby-Terletzki, Dr. H. D. Storzer, C. Terletzki, M. Terletzki

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese
datenschutz@ebg-group.com

Popis zpracování
V souvislosti s vaší návštěvou našich webových stránek zpracováváme následující osobní údaje:

Poskytování obsahu a protokolování
Přístupové protokoly webových serverů zaznamenávají, které požadavky na stránky byly provedeny a kdy. Obsahují následující údaje: IP, uživatel ochrany adresáře, datum, čas, navštívené stránky, protokoly, stavový kód, objem dat, referer, uživatelský agent, přístupový název hostitele.

IP adresy jsou přitom ukládány v anonymizované formě. Za tímto účelem se odstraní poslední tři číslice, tzn., že ze 127.0.0.1 se stane 127.0.0.*. Adresy IPv6 jsou rovněž anonymizovány. Anonymizované IP adresy se uchovávají po dobu 60 dnů. Údaje o použitém uživateli adresářové ochrany jsou po jednom dni anonymizovány.

Chybové protokoly, které zaznamenávají chybná zobrazení stránek, jsou po sedmi dnech odstraněny. Kromě chybových zpráv obsahují i přístupovou IP adresu a v závislosti na chybě i navštívenou webovou stránku.

Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1f GDPR provozovat webové stránky a mít možnost prošetřit technické nebo bezpečnostní incidenty. Údaje budou po 30 dnech automaticky vymazány.

Cookies
Internetové stránky používají částečně takzvané soubory cookies. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které váš prohlížeč uloží ve vašem počítači.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. „session cookies“. Po ukončení vaší návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost této stránky omezená.

Předávání dat třetím stranám

Google Maps
Na jedné z našich stránek „Kontakt“/příjezd zobrazujeme mapu z Google-Maps. I v tomto případě se vaše IP adresa přenáší na Google Maps. Právním základem je čl. 6 odst. 1f GDPR. Proti tomuto zpracování máte právo vznést v souladu s čl. 21 GDPR námitku.

Jquery
Z technických důvodů jsou designové prvky webových stránek staženy z jquery.com. I v tomto případě je vaše IP adresa přenesena na jquery.com. . Právním základem je čl. 6 odst. 1f GDPR. Proti tomuto zpracování máte právo vznést v souladu s čl. 21 GDPR námitku.

Google Analytics
Tato nabídka využívá službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics využívá tzv. cookies, textové soubory, které se ukládají v počítači uživatelů a umožňují analýzu jejich používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o používání těchto webových stránek uživateli se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, společnost Google IP adresu uživatelů v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejdříve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA přenesena celá IP adresa a tam zkrácena. Na těchto webových stránkách je aktivní anonymizace IP. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování používání webových stránek uživateli, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek.

IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Uživatelé mohou ukládání souborů cookie zabránit odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče; tato nabídka však upozorňuje uživatele na to, že v takovém případě nebudete moci využívat všech funkcí těchto webových stránek v plném rozsahu. Uživatelé mohou také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s jejich používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Jako alternativu k doplňku prohlížeče nebo v prohlížečích mobilních zařízení klikněte na tento odkaz, abyste v budoucnu zabránili shromažďování údajů službou Google Analytics v rámci těchto webových stránek. Tím se do vašeho zařízení uloží soubor opt-out cookie. Pokud soubory cookie odstraníte, musíte na tento odkaz kliknout znovu.

E-mailová komunikace
Pokud nám pošlete e-mail, budou vaše údaje zpracovány následujícím způsobem: Váš e-mail s adresou odesílatele, stejně jako obsah a metadata se dostanou do našeho e-mailového systému a budou automaticky uloženy do archivu. Archiv pošty je provozován za účelem daňové dohledatelnosti a je chráněn vlastním autorizačním systémem. Data v poštovním archivu budou po 10 letech automaticky vymazány.

Vaše údaje používáme po dobu komunikace s vámi. Na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1f GDPR ukládáme vaše kontaktní údaje pro pozdější obnovení naší komunikace. Proti tomuto zpracování máte právo vznést v souladu s čl. 21 GDPR námitku.

Vaše práva jako subjektu údajů
Dle GDPR máte právo:

  • V souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR můžete svůj souhlas s účinností do budoucna kdykoli odvolat.
  • V souladu s čl. 15 GDPR můžete požadovat o informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme.
  • V souladu s čl. 16 GDPR můžete požádat o opravu nesprávných osobních údajů, které uchováváme, nebo o jejich doplnění v případě neúplnosti.
  • V souladu s čl. 17 GDPR můžete požádat o vymazání vašich námi uložených osobních údajů.
  • V souladu s čl. 18 GDPR můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • V souladu s čl. 20 GDPR můžete obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, v použitelném formátu.
  • V souladu s čl. 21 GDPR máte právo vznést proti našim oprávněným zájmům námitku. K tomu využijte možnost zaslat nám odpovídající e-mail prostřednictvím položky nabídky „Poznámky“.
  • Dle čl. 77 GDPR můžete podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. Vašim příslušným dozorovým úřadem je úřad v místě vašeho bydliště. Seznam dozorových úřadů naleznete zde: http://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen
Statistik (1)
Statistik Cookies tracken den Nutzer und das dazugehörige Surfverhalten um die Nutzererfahrung zu verbessern.
Cookies anzeigen