Dobrý den👋
Pošlete nám nezávazně svůj osobní požadavek. Ozveme se vám co nejdříve.
Váš požadavek
Pole označená hvězdičkou jsou povinná pole.
Váš požadavek byl odeslán.
Váš požadavek se nepodařilo odeslat.
Zavolejte nyní: +49 2306 923 40

Tiráž

Poskytovatel ve smyslu zákona o telekomunikačních médiích (TMG):
EBG group GmbH
An der Wethmarheide 17
44536 Lünen
Německo

Tel.: +49 2306 923 40
Fax: +49 2306 923 690
info@ebg-group.com

Firma zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Dortmund pod reg. č. HRB 17351
DIČ: DE 170073933

Jednatel s oprávněním k zastupování: C. Hagby, D. Hagby, E. Hagby-Terletzki, Dr. H. D. Storzer, C. Terletzki, M. Terletzki
Odpovědná osoba ve smyslu § 55 odst. 2 RStV (smlouva o rozhlasovém a televizním vysílání): Dag Hagby

Tímto výslovně nesouhlasíme s používáním našich kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti identifikace poskytovatele k zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádané reklamy, např. prostřednictvím nevyžádaných e-mailů.

INFORMACE O ODPOVĚDNOSTI

Vyloučení odpovědnosti:
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, ze které byl učiněn odkaz na tyto webové stránky.

Údaje a informace na těchto webových stránkách jsou poskytovány pro všeobecné informační účely. Byly sestaveny a zkontrolovány s největší pečlivostí. Přesto nelze poskytnout žádnou záruku – ani výslovnou, ani implicitní – za úplnost, bezchybnost, aktuálnost nebo kvalitu a stálou dostupnost poskytovaných informací. Není učiněn žádný příslib vlastností výrobku.

Nepřebíráme žádnou záruku za bezchybnost údajů a softwaru, které lze stáhnout z internetových stránek. Software je před zpřístupněním důkladně zkontrolován na přítomnost virů a v době zveřejnění je bez virů. Data a software musíte po stažení, resp. během stahování zkontrolovat pomocí nejaktuálnějšího antivirového softwaru, zda neobsahují viry.

Z obsahů našich webových stránek nelze vyvozovat žádné nároky. Proto nás prosím kontaktujte ohledně stavu, technických detailů a dostupnosti produktů a služeb. Jakákoli odpovědnost za škody – s výjimkou škod vzniklých v důsledku újmy na životě, těle nebo zdraví – které vzniknou přímo nebo nepřímo používáním těchto webových stránek, je vyloučena, pokud nejsou založeny na úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

Všechny nabídky se mohou změnit a jsou nezávazné. Výslovně si vyhrazujeme právo měnit, doplňovat nebo mazat části webových stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo dočasně či trvale přerušit jejich zveřejňování.

Webové stránky / odkazy třetích stran:
Tyto webové stránky mohou také obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Prohlašujeme, že v době odkazování na webové stránky třetích stran nebyl na odkazovaných stránkách zjištěn žádný nezákonný obsah. Proto se výslovně distancujeme od obsahu všech odkazovaných webových stránek, které byly po vytvoření odkazu změněny. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za dostupnost nebo obsah takových webových stránek a neručíme za škody, které přímo nebo nepřímo vzniknou v důsledku používání takového obsahu. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a za škody vzniklé přímo či nepřímo v důsledku jeho použití odpovídá výhradně poskytovatel stránek, na které je odkazováno.

Autorská práva:
Texty, obrázky, grafika, animace nebo jejich uspořádání na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a dalšími ochrannými zákony. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorského práva vyžaduje předchozí písemný souhlas. Obsah těchto webových stránek nesmí být používán ke komerčním účelům.

 

Realizace digitální agenturou pechschwarz®

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen
Statistik (1)
Statistik Cookies tracken den Nutzer und das dazugehörige Surfverhalten um die Nutzererfahrung zu verbessern.
Cookies anzeigen